Zwolnienie lekarskie na chorobę dziecka

Zofia Krysiewicz
zwolnienie lekarskie na dziecko

Wychowywanie dziecka wiąże się nieuchronnie z wieloma problemami i wyzwaniami. Jednym z największych jest choroba dziecka. Szczególnie w przypadku rodzica pracującego. Większość pracodawców ze zrozumiałych względów chce, aby pracownicy byli obecni w pracy w pełnym wymiarze dni i godzin pracy. Co jednak w sytuacji, gdy nad chorym  EMS trzeba sprawować stałą opiekę? Rozwiązaniem może być zwolnienie lekarskie na dziecko.

Opieka nad dzieckiem w prawach pracownika – podstawowe informacje

Pracownik wychowujący dziecko, po upływie okresu urlopu związanego z rodzicielstwem, ma możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy (w wymiarze zależnym od wieku dziecka), jeśli zaistnieje konieczność sprawowania opieki.

Każda osoba wychowująca przynajmniej jedno dziecko (mające mniej niż 14 lat) ma prawo otrzymać od pracodawcy na każde żądanie  zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Limit ten odnawia się w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za dni, wykorzystane na opiekę nad dzieckiem.

Aby skorzystać z opisywanego uprawnienia, pracownik nie musi wykazywać pracodawcy jakichkolwiek okoliczności, które miałyby uzasadniać konieczność opieki. Należy jedynie zgłosić w kadrach (osobiście lub telefonicznie) pragnienie wzięcia urlopu okolicznościowego na opiekę nad dzieckiem.

Możliwość uzyskania dłuższego płatnego urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem zachodzi tylko w przypadku choroby małoletniego. Konieczne jest jednak w takim przypadku zwolnienie lekarskie na dziecko.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – komu i kiedy przysługuje?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko może otrzymać wyłącznie jego rodzic lub prawny opiekun (np. rodzic zastępczy). W czasie przebywania na zwolnieniu musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem.

Zobacz  Kontrola rodzicielska w internecie - jak chronić dzieci online?

Długość okresu, w czasie którego można korzystać z L4 na dziecko, zależy od jego wieku.

Rodzice dzieci młodszych (do 14. roku życia) mają prawo do 60 dni zwolnienia chorobowego z tytulu opieki nad dzieckiem w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wymiar ten jest niezależny od liczby posiadanych dzieci.

W przypadku dziecka w wieku 14 – 18 lat może sprawować nad nim opiekę maksymalnie przez 14 dni w jednym roku kalendarzowym. W przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 14 – 18 lat okres zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem ulega wydłużeniu do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że pracownikowi przysługuje również prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny niż niepełnoletnie dziecko. W przypadku skorzystania z tego prawa ze zwolnienia można korzystać przez maksymalnie 14 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem można uzyskać online?

Tak – na szczęście! Polskie prawo daje lekarzowi możliwość wystawienia L4 online. Nie ma znaczenia, czy zwolnienie ma być wystawione choremu pracownikowi, czy zaświadczać o chorobie dziecka pracownika.

Jak uzyskać elektroniczne zwolnienie lekarskie na dziecko?

  • Skontaktuj się z pediatrą swojego dziecka,
  • umów się na wizytę w formie teleporady (wizyty online lub rozmowy telefonicznej),
  • poproś o wystawienie L4 online z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

O ile oczywiście lekarz w trakcie konsultacji uzna wystawienie zwolnienia za zasadne, otrzymasz elektroniczny dokument (tzw. e-ZLA). E-zwolnienie zostanie następnie automatycznie przesłane na Twój profil Platformy Usług Elektronicznych i do systemu ZUS. Dzięki temu nie masz obowiązku dostarczenia e-zwolnienia pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – wymagania formalne

Oprócz przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego na dziecko należy dopełnić jeszcze następujących formalności w ZUS:

  • złożyć zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 (wystawia i składa je pracodawca),
  • złożyć w ZUS-ie lub u pracodawcy wniosek Z-15a. Składa go pracownik.
Zobacz  Najlepsza bajka dla niemowlaka, czyli powrót do starych dobranocek!

Aby ZUS uznał Twoje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na dziecko:

  • musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu,
  • w gospodarstwie domowym nie może być nikogo innego, kto mógłby się podjąć opieki nad dzieckiem.
  • inni opuekunowie prawni dziecka (np. drugi rodzic) nie mogą w tym samym czasie ubiegać się o zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem 

Zwolnienie na chore dziecko to jeden z przywilejów pracownika. Warto wiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach można z niego korzystać – bo tylko świadomość swoich praw i umiejętność korzystania z nich gwarantuje pełną wolność obywatelską.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Poród fizjologiczny definicja

Next Article

Samoocena dzieci